به گزارش «نود اقتصادی»، کیومرث شانظری، گندمکار نمونه کشور اظهار داشت: کشاورزان بیشتر از همه زحمت می‌کشند و کمتر از همه مزد می‌گیرند. دولت برای سال آینده قیمت گندم را ۲۲۰۰ تومان تعیین کرده که بسیار پایین است اما نکته قابل توجه اینجاست که چهار میلیون تن گندم اگر با دلار ۴۲۰۰ تومانی هم وارد شود قیمت تمام‌شده آن سه هزار تومان خواهد بود. دولت حاضر است برای هر کیلو گندم وارداتی سه هزار تومان بپردازد اما در نرخ خرید تضمینی ۲۲۰۰ تومان گندم داخلی تجدیدنظر نکند.

وی بیان کرد: اگر دولت در نرخ خرید تضمینی گندم تجدیدنظر نکند سال آینده کشت گندم و کلزا کاهش چشمگیری خواهد داشت. شورای اقتصاد باید برای هر تصمیمی که می‌گیرد با متخصص آن مشورت کند و این موضوع را به رئیس‌جمهور و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی هم گفتم.