به گزارش «نود اقتصادی»، محمد مسیحی، معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، خبر وضع مالیات جدید بر مسافران عازم خارج از کشور را تکذیب کرد.

محمد مسیحی با اشاره به انتشار خبر‌هایی که پس از تصویب ماده ۳۳ اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شکل گرفته است، گفت: این مالیات همان وجوهی است که از گذشته و در حال حاضر از مسافران عازم خارج از کشور مطابق ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‎ شود.

وی تاکید کرد: بنابراین مصوبه‌ای که اخیرا مجلس نهایی کرده است، همان وجوهی است که مطابق روال قانونی قبل وصول می‌شد و قرار نیست وجه اضافی از مسافران دریافت شود.

معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بدیهی است این برداشت که علاوه بر وصول وجوه قبلی بابت خروج از کشور، مالیات جدیدی بر سفر‌های خارجی وضع شده، برداشتی نادرست است.


بیشتر بخوانید:

مالیات خروج از کشور همان «عوارض خروجی» است