به گزارش «نود اقتصادی»، شمس الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد اظهار داشت: در چند سال‌ ۲ اتفاق در تشدید رکود در کشور موثر بود. یکی، تعطیل کردن مسکن مهر بود. در شرایطی که به دلیل عامل بیرونی تحریم، سرمایه‌گذاری و رشد مصرف بخش خصوصی کم شده بود و از ناحیه صادرات غیرنفتی هم تحت فشار بودیم، مسکن مهر به مثابه یک موتور متحرک و تقاضایی بود که حرکت می‌کرد که متاسفانه توسط دولت آقای روحانی تعطیل شد.

یک عامل دیگر هم اتفاقا همین بودجه‌های عمرانی بود که به نقطه تعطیلی رسیده‌اند. تقریبا فعالیت‌های عمرانی به این وضع رسیده‌اند که همین قدر پول به آنها پرداخت می‌شود که خرج جاری آنها شود و توسعه عملیاتی خاصی وجود ندارد. این ۲ عامل که در دولت آقای روحانی رخ داد، منجر به تشدید رکود در کشور شد.

مجلس‌ها به‌طور کلی در هیچ سال و هیچ دوره‌ای لایحه بودجه را بهتر نکرده و بلکه در جهت تخریب آن حرکت کرده‌اند. توصیه من این است که بد را به بدتر تبدیل نکنند. به‌ویژه این دوره از مجلس که ماه‌های پایانی آن را پشت سر می‌گذاریم. این مجلس از جهات مختلف مجلس ضعیفی است. چه به لحاظ مدیریت و چه به لحاظ محتوا. محتواهای این مجلس که بیرون‌ آمده قابل توجه نیست و مدیریت آن از بعد نظارتی هم بسیار ضعیف است. این دغدغه را دارم که با توجه به سال پایانی مجلس، همین ارقام که از نظر من در بسیاری از مواقع حکایت از ریخت‌افتادگی یک سند مهم دارد را بدتر کنند، چون سال آخر مجلس است.