به گزارش «نود اقتصادی»، آلبرت بغزیان، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: اکنون با مدیریت صحیحی که بانک مرکزی بر بازار ارز دارد، بعید است، نوسان جدیدی در بازار به وجود بیاید. چنان‌که در دو ماه اخیر اتفاقات ناخوشایند زیادی رخ دادند که هر کدام به‌تنهایی می‌توانستند نرخ دلار را به حد انفجار برسانند، اما بانک مرکزی به‌خوبی راه نوسان‌گیری را آموخته و اجازه نمی‌دهد نرخ دلار بی‌محابا رشد پیدا کند.

وی افزود: حضور آقای همتی در راس تصمیم‌گیری بانک مرکزی باعث شده یک اعتماد مالی شکل بگیرد. خوشبختانه مجموعه بانک مرکزی در دوره مدیریت ایشان تا به اینجا کارنامه مثبتی از خود بر جای گذاشته است