به گزارش «نود اقتصادی»، هادی حق‌شناس، تحلیلگر مسائل اقتصادی و استاندار گلستان اظهار داشت: در گذشته و قبل از خروج ترامپ از برجام حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت و گاز صادر می‌کردیم، این در حالی است که امروز صادرات ما شاید به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.

هنگام تحریم‌های دور اول ما به نقطه‌ای رسیدم که می‌توانستیم حدود یک میلیون بشکه نفت در روز به فروش برسانیم اما اکنون حتی کمتر از دور قبل نفت می‌فروشیم. ما در شرایط حال حاضر عایدی از برجام به دست نمی‌آوریم بنابراین بود و نبود ما در برجام همین وضعیتی است که اکنون داریم.

گام پنجم که به معنای خروج کامل از برجام نیست. این گام ما را به نقطه اول برجام می‌رساند و می‌توانیم غنی‌سازی را بدون محدودیت سانتریفیوژها و بدون محدودیت درصد غنی‌سازی انجام دهیم.