به گزارش «نود اقتصادی» براساس گزارش مرکز آمار ایران در سرشماری سال ۹۵ استان چهارمحال بختیاری ازجمله استان‌های دارای نرخ بیکاری بسیار بالا بوده است، به طوریکه نرخ بیکاری در کل استان ۲۱ درصد و در شهرستان‌های این استان نیز بین ۱۵ تا ۲۹ درصد نیروی کار بیکار بوده‌اند.

اما براساس آمارهای تابستان ۹۸ نرخ بیکاری در این استان به ۱۴ درصد رسیده که نسبت به سه سال گذشته از کاهش ۷ درصدی نرخ بیکاری در این استان خبر می‌دهد.

با توجه به اینکه این استان از لحاظ شاخص‌های اقتصادی جزء استان‌های کمتربرخوردار کشور است، باید گفت کاهش ۷ درصدی نرخ بیکاری در این استان آن هم بدون سرمایه‌گذاری‌های کلان چیزی شبیه به معجزه اقتصادی نیست که دولت روحانی خلق کرده است.