به گزارش «نود اقتصادی»، حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت اظهار داشت: اثرات احتمالی تغییر قیمت کالاها بیشتر از آنکه متاثر از نرخ بنزین باشد، متاثر از نرخ ارز است و این موضوع باید مدنظر قرار بگیرد. بانک‌مرکزی باید تثبیت نرخ ارز را در اولویت کاری خود قرار دهد تا بتوانیم قیمت کالاها را در بازار ثابت نگه داریم.