به گزارش «نود اقتصادی»، به نقل از رادیو، وحید قبادی دانا گفت: طی بررسی‌های به‌عمل‌آمده 95 درصد از جمعیت یک میلیون و 88 هزار خانواری تحت پوشش این سازمان موفق به دریافت بسته حمایت معیشتی شدند که 2 درصد هم در هفته آتی دریافت خواهند کرد.

وی افزود: 3 درصد مابقی نیز پس از بررسی و در صورت حائز شرایط بودن از این بسته بهره‌مند خواهند شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در توضیح نحوه پرداخت مستمری‌های مددجویان این سازمان گفت: مستمری‌ها یا از محل اعتبارات این سازمان و یا از محل بودجه هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شود.

وی اضافه کرد: از سال 92 افزایشی در خصوص اعتبارات و محل هدفمندی یارانه‌ها صورت نگرفته بود ولی از 2 ماه پیش به‌دستور دولت 20 درصد به اعتبارات افزوده شد.

قبادی دانا با اعلام افزایش بیش از 2برابری میزان حق پرستاری معلولان گفت: حق پرستاری معلولان نخاعی از 200 هزار تومان به 554 هزار تومان افزایش یافت که برای ماههای مهر و آبان به حساب آنها واریز شد.

وی خاطرنشان کرد: طبق ماده 27 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل مقرر گردید مبالغی علاوه بر مستمری ثابت برای آنها واریز گردد و این در حالی است که این سازمان با کمبود بودجه مواجه گردیده و ناگزیر به پرداخت مبالغی صرفاً برای افراد معلولیت خیلی شدید و دهک‌های 1 و 2 و 3 گردید.

وی اظهار کرد: این پرداختی‌ها به‌صورت 3ماهه و به‌تناسب بودجه وزارت رفاه مبلغی بین 160 تا 480 هزار تومان بود.