به گزارش «نود اقتصادی»، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان اظهار داشت: گران شدن بنزین نه تنها بر قیمت مسکن بلکه اگر کنترل نشود بر کل اقتصاد شوک‌هایی را وارد خواهد کرد. زمانی که قیمت بنزین ۱۰۰۰ تومان بود قدرت خرید متقاضیان مسکن به شدت کاهش یافته بود حال با افزایش قیمت بنزین تا ۳۰۰۰ تومان و احتمال شوک قیمت و عدم نظارت بر بازار مسکن رکود مسکن را عمیق تر و قدرت را خرید بیش از پیش کاهش خواهد داد.