به گزارش «نود اقتصادی»، جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: آقای روحانی قصد داشت در سال گذشته قیمت بنزین را افزایش بدهد. این در حالی است که ایشان به‌تازگی با خنده عنوان می‌کند من تازه صبح جمعه متوجه شدم قیمت بنزین افزایش پیدا کرده است. این چه حرفی است که رئیس قوه مجریه می‌زند و مردم را مسخره می‌کند.

وی بیان کرد: بنده از ادبیاتی که آقای روحانی به کار بردند ناراحت شدم. آقای روحانی همیشه دنبال افزایش قیمت بنزین بوده و من معتقد نیستم افزایش قیمت بنزین اشتباه بود، اما اینکه یکباره و بدون هماهنگی با نمایندگان و افکار عمومی جامعه این تصمیم اجرائی شد، اشتباه بود. اگر دولت می‌خواست قیمت بنزین را افزایش بدهد باید به‌صورت پلکانی و مرحله‌ای این اقدام را انجام می‌داد تا افکار عمومی جامعه نسبت به دلایل این تصمیم اطلاع دقیق پیدا کنند. اگر این اتفاق رخ می‌داد نه تنها کسی معترض نمی‌شد و چه بسا مردم و مسئولان با این تصمیم همراهی نیز می‌کردند. مردم در فروردین هر سال آماده افزایش قیمت بنزین بودند. این در حالی است که در طول شش سال گذشته که آقای روحانی رئیس‌جمهور کشور است چنین اتفاقی رخ نداد. مشخص نیست به چه دلیل در حالی که کشور درآستانه انتخابات مجلس است آقای روحانی چنین تصمیمی گرفته است؟

وی در پایان اشاره کرد: افزایش قیمت بنزین در سال۹۸ رخ داده و به سال۹۹ ارتباط ندارد. به همین دلیل نیز مجلس در تصویب بودجه سال۹۹ انتقام سختی از دولت خواهد گرفت. به‌دلیل اینکه دولت در خراب کردن وجهه مجلس تاثیرگذار بوده است بودجه دولت در مجلس گیر خواهد کرد. مجلس در این بودجه تغییرات جدی خواهد داد که موضوع معیشت مردم در اولویت نخست قرار خواهد داشت.