به گزارش «نود اقتصادی»، حمید پاداش، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: در ماجرای افزایش قیمت بنزین، تقریبا همه اقشار متوسط و فقیر خودشان را بازنده دیدند. اتفاقی که در سال ۹۷ در اثر شوک ارزی نیفتاد، چون هنوز در بین اقشار متوسط بودند کسانی که از محل افزایش ارزش داریی‌هایشان نفع می‌بردند.

وی افزود: بنابراین شوک ارزی برندگانی داشت و احتمالا تعداد برندگان بیشتر از بازندگان بود که باعث شد دست به اعتراض نزنند. در مورد افزایش قیمت بنزین، یقینا هر دو طبقه بویژه طبقه فقیر خود را بازنده یافتند.