به گزارش «نود اقتصادی» داده‌های سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد طی سال ۹۶ حدود ۵۹ هزار و ۳۹۳ کارت کار موقت اتباع خارجی صادر شده بود که این میزان در پایان سال ۹۷ با کاهش ۵۵ درصدی به ۲۶ هزار و ۷۱۹ کارت کار رسیده است.

قابل ذکر است طی دو سال اخیر با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی در کشورمان،تمایل اتباع خارجی برای کار و زندگی در ایران کمتر شده است.