به گزارش «نود اقتصادی»‌، محمدرضا رضایی کوچی  با اشاره به کاهش  قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر، اظهار کرد:‌ برای کاهش بیشتر قیمت مسکن نیاز است تا  شهرداری‌ها همکاری‌های خود را با سایر دستگاه ها و ارگان های ذی‌ربط در بازار مسکن افزایش دهد.

وی با بیان این که در این صورت می توانیم شاهد کاهش بیشتر قیمت مسکن در کشور باشیم، افزود:‌ واقعیت آن است که کاهش قیمت مسکن که در بازار روی داده هیچ ارتباطی به عملکرد دولت و وزارت راه و شهرسازی ندارد و افزایش بیش از 100 درصدی قیمت ها باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم شده و به آنها اجازه ورود به بازار مسکن را نمی‌دهد.

وی تاکید کرد: اگر به داد مسکن نرسیم، تولید را افزایش ندهیم و به آن کمک نکنیم  باید انتظار افزایش قیمت را داشته باشیم

رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره طرح ملی مسکن نیز گفت: این طرح فقط روی  کاغذ خوب است، اما در عمل ضعیف کار شده است.

رضایی کوچی اضافه کرد: با چنین طرحی نمی‌توان قشرهای ضعیف که همواره مورد تاکید وزیر راه و شهرسازی بوده را در کشور خانه دار کرد.

منبع:تسنیم