بر اساس اطلاعاتی که خبرنگار «نود اقتصادی» استخراج کرده است بانک ملی ایران تقریبا از سال ۹۳ صورت مالی خود را منتشر نکرده است!

گفتنی است مدیرعاملی بانک ملی ایران از سال ۹۳ تا ۹۵ بر عهده عبدالناصر همتی و از سال ۹۵ تاکنون نیز برعهده محمدرضا حسین زاده می‌باشد.

 جالب اینکه از زمان مدیریت عاملی همتی رئیس کل کنونی بانک مرکزی بر بانک ملی تاکنون هیچ برگه‌ای با عنوان صورت مالی از سوی بانک ملی ایران منتشر نشده است!