به گزارش «نود اقتصادی» مطالعات جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۷ مجموع یارانه پنهان حامل‌های انرژی حدود ۴۹ میلیارد و ۲۴ میلیون دلار بوده است. در بین حامل‌های انرژی، ۳۵ درصد از یارانه پنهان پرداختی دولت به گاز طبیعی، ۲۴ درصد به برق، ۲۲ درصد به گازوئیل، ۱۸ درصد به بنزین و ۱ درصد نیز به آب تعلق می‌گیرد.

قابل ذکر است با لحاظ نرخ فعلی دلار (حدود ۱۱ هزار و ۳۹۷ تومان) ارزش ریالی یارانه پنهان ۴۹/۲۴ میلیارد دلار به بیش از ۵۶۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد.