به گزارش «نود اقتصادی» گمرک ایران اخیرا گزارش مختصر تجارت خارجی  نیمه اول سال جاری را منتشر کرده که نتایج آن نشان می‌دهد در ۶ ماهه سال جاری میزان صادرات ایران نزدیک به ۲۱ میلیارد دلار بوده که نسبت به صادرات ۲۳/۴ میلیارد دلاری مدت مشابه سال ۹۷ حدود ۱۰/۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

▪️همچنین میزان واردات ایران در نیمه اول سال جاری حدود ۲۱/۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به واردات ۲۲/۴ میلیارد دلاری مدت مشابه سال ۹۷ حدود ۵/۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

▪️قابل ذکر است در سال جاری کاهش ۱۰/۵ درصدی صادرات غیرنفتی ایران درحالی رخ داده که میزان صادرات از لحاظ وزنی ۲۲/۵ درصد رشد داشته است. این تناقض آماری یعنی کاهش ارزش صادرات در کنار افزایش وزنی آن می‌تواند به سه دلیل رخ دهد.

▪️نکته اول اینکه ممکن است حجم بالایی از صادرات سال جاری جزء مواد خام باشد که قیمت آن نسبت به مواد صنعتی و اقلام با ارزش‌افزوده بالا قطعا پایین‌تر است. نکته دوم  اینکه ممکن است به جهت تحریم، صادرکنندگان مجبور به ارزان‌فروشی شده باشند. اما نکته سوم که احتمال آن بیشتر است، اینکه برخی صادرکنندگان با کم‌اظهاری قصد داشته باشند حجم کمی از ارز صادراتی را به کشور برگردانند که این مورد بیش از دو مورد قبلی محتمل است.