آنگونه که خبرنگار «نود اقتصادی» از داده‌های آماری مرکز آمار ترکیه استخراج کرده است، میزان صادرات نفتی و غیرنفتی ایران به ترکیه در ۸ ماهه سال ۲۰۱۸ حدود ۵ میلیارد و ۹۷ میلیون دلار بوده که این میزان با کاهش ۴۳ درصدی در ۸ ماهه امسال به ۲/۹ میلیارد رسیده است. به نظر می‌رسد دلیل این کاهش ۲/۱ میلیارد دلاری به‌جهت کاهش خرید نفت از ایران باشد.

▪️همچنین این داده‌های آماری که توسط خبرنگار «نود اقتصادی» استخراج شده است نشان می‌دهد میزان واردات ایران از ترکیه نیز در ۸ ماهه سال ۲۰۱۸ حدود ۱/۶ میلیارد دلار بوده که این میزان با کاهش ۶ درصدی به یک میلیارد و ۵۶۸ میلیون دلار رسیده است.