به گزارش «نود اقتصادی» احمد اسدزاده استاد اقتصاد دانشگاه تبریز که نامش در بین امضا کنندگان نامه حمایت از حسن روحانی در اردیبهشت ماه ۹۶ دیده می‌شود در گفتگو با «نود اقتصادی» با ابراز ندامت از امضای این نامه اظهار کرد: من به آقای روحانی در بخش اقتصاد نمره مردودی می‌دهم و اگر برگردم به دو سال قبل دیگر نامه حمایت آمیز از روحانی را امضا نمی کنم.

 وی افزود: آقای روحانی کابینه خوبی انتخاب نکرد و با این افرادی که در کابینه هستند دولت به هیچ جایی نمی‌رسد. آقای روحانی برای اداره کشور از بهترین‌ها استفاده نکرده و افرادی که در ستادهای انتخاباتی ایشان بودندو به آنها مدیون بوده را برای مدیریت دولت آورده و آنها هم اکنون این بلا را بر سرش آورده‌اند.

 این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که سهم تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی کشور بیشتر است یا سهم مدیریت داخلی اقتصاد کشور گفت: ۷۰ درصد مشکلات امروز اقتصاد کشور ناشی از مدیریت ضعیف دولت بوده است.