به گزارش «نود اقتصادی» بررسی آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی ایران از تسهیلات اعطایی نظام بانکی کشور در ۴ماهه سال جاری نشان می‌دهد از مجموع نزدیک به ۲۱۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی، ۴۰/۶ درصد آن به بخش خدمات، ۲۷/۵ درصد به بخش صنعت و معدن، ۱۷/۸ درصد به بخش بازرگانی، ۸/۲ درصد به بخش کشاورزی، ۵/۸ درصد به بخش مسکن و ساختمان و حدود ۱/. نیز به بخش‌های متفرقه داده است. بر این اساس حدود ۵۸/۴ درصد از کل تسهیلات نظام بانکی به بخش خدمات و بازرگانی اعطا شده است.