«نود اقتصادی»:انتخابات دبیر کلی سندیکا صبح روز دوشنبه 25 شهریورماه 1398 با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و از 32 رای ماخوذه، سید محمدکریمی با 19 رای دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران شد.

کریمی در دولت دهم رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی بوده است.