به گزارش «نود اقتصادی» بررسی داده‌های آماری وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد در مرداد سال ۹۷ از مجموع ۱۵هزار و ۵۸۰ فقره معاملات مسکن در استان تهران، ۷۷ درصد آن در مناطق ۲۲گانه تهران و ۲۳ درصد آن در سایر شهرستان‌های استان انجام شده بود که در مرداد سال جاری از میزان ۴هزار و ۳۶۸ فقره معاملات مسکن در استان تهران، ۷۵ درصد در مناطق ۲۲گانه و ۲۵ درصد در سایر نقاط استان تهران انجام شده است.

 همچنین در سال جاری در داخل مناطق ۲۲گانه نیز، حجم معاملات مسکن در مناطق جنوبی شهر تهران افزایش قابل توجهی داشته است.