به گزارش «نود اقتصادی» در کل کشور ۲۳ هزار و ۹ شعبه بانکی وجود دارد که با ۲۱۷ هزار و ۱۲۷ نفر پرسنل اداره می‌شوند. به عبارتی دیگر به ازای هر شعبه بانکی در ایران، ۹/۵ نفر پرسنل وجود دارد که به نظر می‌رسد با الکترونیکی شدن خدمات، بانکها دیر یا زود باید به فکر نیروهای مازاد خود باشند.

همچنین بررسی وضعیت تحصیلی کارکنان نظام بانکی کشور نیز نشان می‌دهد مدرک تحصیلی ۳۶ درصد از کارکنان نظام بانکی کشور، فوق‌دیپلم و زیردیپلم و ۶۴ درصد نیز لیسانس و بالاتر از آن است.