به گزارش «نود اقصادی» بررسی صورت مالی شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز نشان می‌دهد این شرکت در سال ۱۳۹۷ بیش از ۶/۵ میلیارد تومان برای تبلیغات هزینه کرده است.