به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»، بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، در شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری ۲۰۱۹، علیرغم افزایش تعداد کشورهای مورد بررسی از ۱۳۶ کشور به ۱۴۰ کشور، جایگاه جهانی گردشگری ایران در مقایسه با گزارش دو سال گذشته، ۴ پله صعود کرده و به رتبه ۸۹ رسیده است.

همچنین از مجموع ۱۴ شاخص اصلی مورد بررسی، ایران جایگاه اول در شاخص رقابت‌پذیری قیمت‌ها را دارد.

علاوه ‌بر این بدترین عملکرد ایران در شاخص‌‌های ۱۴گانه، مربوط به محیط کسب و کار با رتبه ۱۲۱ جهان است. باز بودن بین‌المللی، آمادگی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، اهمیت سفر و گردشگری و محیط زیست پایدار از دیگر شاخص‌های با عملکرد نامطلوب در حوزه رقابت پذیری سفر و گردشگری ایران هستند.