به گزارش «نود اقتصادی» بررسی عملکرد سازمان زمین‌شناسی ایران در سه ماهه بهار سال جاری نشان می‌دهد این سازمان فقط به ۴۱ درصد اهداف کمی تعیین شده در زمینه اکتشاف مواد معدنی دست یافته است.

▪️قابل ذکر است بنا به اظهارات بهرام شکوری رئیس سابق کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی تا پایان سال ۱۳۹۵ عملیات شناسایی ذخایر معدنی کشور در پهنه ای به گسترده صد هزار کیلومتر مربع انجام شده که این تنها ۷ درصد پهنه سرزمینی کشور است.