به گزارش «نود اقتصادی» براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی طی ۵ماهه سال ۹۷ تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی صادر شده حدود  ۲۷  هزار و ۶۲۶ واحد بوده که این میزان با کاهش ۲۱ درصدی در ۵ماهه سال جاری به ۲۱ هزار و ۸۲۲ واحد رسیده است.