به گزارش «نود اقتصادی» براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، ۵۳ درصد از حجم معاملات مسکن تهران در مردادماه سال جاری مربوط به واحدهای مسکونی زیر ۸۰ متر بوده است.