بررسی‌های خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد که \"اسماعیل لله گانی\" مدیرعامل معزول و نجومی بگیر بانک صادرات در حال حاضر ریاست هیات مدیره شرکت داده پردازی ایران، شرکت فرعی وابسته به بانک رفاه کارگران را برعهده دارد.

لله گانی، اواسط تیرماه سال ۹۵ و به دنبال انتشار فیش‌های نجومی مدیران عامل بانک‌های بزرگ کشور، از مدیرعاملی بانک صادرات برکنار شد.

همان زمان گفته ‌شد که او برای مدیریت در بانک صادرات، ماهیانه ۶۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده است، موضوعی که نه تایید و نه تکذیب شد اما به برکناری وی انجامید.

در حال حاضر، نیمی از کل سهام شرکت داده پردازی ایران در اختیار بانک رفاه کارگران قرار دارد.

طبق آخرین گزارش‌ها، حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره این شرکت بابت حداقل یک جلسه در ماه چیزی در حدود ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال بوده است.

پاداش ناخالص هیات مدیره این شرکت هم برای سال مالی ۹۷ دستکم ۳۹۰۰ میلیون ریال بوده است.