عضو هیات علمی دانشکده خودرو پیش بینی کرده که اگر "عباس علی آبادی"، مدیرعامل ایران خودرو هم شود، مانند سایر مدیران صنعت خودرو موفق نخواهد بود و حتی ممکن است که کارنامه موفق قبلی او در گروه مپنا، در صنعت خودرو با یک نوسان جدی مواجه شود.

 ابوالفضل خلخالی درگفتگو با «نود اقتصادی» تاکید کرده که با حضور علی آبادی بر مدیریت گروه صنعتی ایران خودرو هم امیدوار به ایجاد تغییر و تحول در صنعت خودرو نیست زیرا این صنعت دولتی بوده و به گفته او در آن رانت و فساد نفوذ جدی دارد.

 وی یکی از مشکلات جدی صنعت خودرو را مشکل مدیریت در آن برشمرد زیرا این صنعت نتوانسته افراد نخبه را جذب خود کند بنابراین مدیریت در صنعت خودرو سیاست زده است و گروه‌های مختلفی از نمایندگان مجلس و دولت سعی می‌کنند در صنعت خودرو اعمال نفوذ کنند.

 خلخالی افزود اگر به جای"علی آبادی"بود هرگز  این سمت را قبول نمی‌کرد زیرا به گفته او قرار نیست که در صنعت خودرو اتفاق خاصی بیفتد، بنابراین سابقه مدیریت موفق خود در مپنا را با یک مدیریت در صنعت خودرو که در هر صورت ناموفق خواهد بود خراب نمی‌کردم.