به گزارش «نود اقتصادی» داوود میرخانی رشتی مدیرعامل اسبق ایران خودرو اظهار کرد: طبق دستورالعمل شورای رقابت که بعدها توسط سازمان حمایت هم تایید شد و مورد عمل قرار گرفت خودروهای بالای ۴۵ میلیون شامل قیمت گذاری نیستند. به همین دلیل هم کرمان موتور افزایش قیمت داد و آقای وزیر دخالت نکرد.

وی افزود: دوهفته پیش سایپا هم افزایش قیمت داد و وزیر دخالت کرد و سایپا عقب نشست. ایران خودرو هم افزایش قیمت داد و با دخالت وزیر قیمتها را برگرداند. حالا چه شده که افزایش قیمت اخیر را بهانه کرده و مدیرش را تنبیه می کنند؟ اصولا تا چه زمانی می خواهند مدیران را مجبور به فروش زیر قیمت تمام شده کنند؟

میرخانی رشتی گفت: زیان ۱۵ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز در سال ۹۷ و به مرحله ورشکستگی رسیدن آنها کافی نیست؟ حتما در ۳ ماهه امسال هم زیان دارند.