به گزارش «نود اقتصادی» علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس اظهار کرد: دولت حداقل در شعار کارگران را فراموش نکند. اما وقتی طرحی را با عنوان مسکن کارمندان مطرح می‌کنند به این معنا است که قانون اساسی را زیر سوال برده‌اند. قانون اساسی را باید بر روی سر خود بگذاریم و به آن عمل کنیم.

وی افزود: هر چند حقوق‌بگیران چه کارگران و چه کارمندان از سطح یکسانی از رفاه برخوردارند اما برخی از مدیران دولتی حقوق و دستمزدهای  کلان‌تری از برخی از کارمندان دریافت می‌کنند و دریافتی‌های قابل ملاحظه‌ای دارند اما به طور کلی قاطبه کارمندان و کارگران در سطح رفاه شبیه به هم هستند. از این رو است که می‌گوییم اولویت برای صاحب‌خانه شدن باید با کارگران باشد چراکه کارمندان هم بخشی از کارگران محسوب می‌شوند.