به گزارش «نود اقتصادی» در سال ۹۷ بانک گردشگری ۱۱۲ میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه داده است که ۵۰ میلیارد تومان آن را به کارکنانش پرداخت کرده است. گفتنی است سپرده‌های قرض‌الحسنه این بانک ۱۳۴ میلیارد تومان بوده است.