به گزارش «نود اقتصادی» بررسی‌ها نشان می‌دهد علی رغم تخصیص ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی قیمت اکثریت آنها در بازار با ارز آزاد محاسبه می‌شود و ارز دولتی نتوانسته تاثیری روی کاهش قیمت کالاهای اساسی بگذارد.