به گزارش «نود اقتصادی» علی مزیکی، کارشناس اقتصادی درخصوص راهکارهای دولت برای حذف یارانه‌های پنهانی که در اختیار افراد در دهک‌های بالای جامعه قرار دارند گفت: دولت متاسفانه در شرایط بدی قرار گرفته است و ظاهرا به نظر می‌رسد که ابزارهای خود را برای محقق کردن هدف‌گیری گسترش نداده است و مثل گذشته باید به ابزار قیمت متوسل شود. ابزار قیمت مشکل عمده‌ای دارد و آن این است که ما را با چالش‌های بی‌شماری چه اقتصادی و چه اجتماعی روبه‌رو می‌کند. اگر قیمت را افزایش دهیم مشکلات برابری و فشار به اقشار پایین به وجود می‌آید و اگر قیمت پایین باشد و افزایشی نداشته باشیم عدم کارآمدی را خواهیم داشت. راهکار این مسئله آنی نیست و نمی‌شود یک‌شبه آن را انجام داد.
وی در ادامه افزود: اگر قرار باشد که دولت به عنوان راه‌حل حذف یارانه‌های پنهان اقدام به افزایش قیمت کند، پس افزایش فشار بر اقشار کم‌درآمد از این طریق را چه کند؟ این مسئله یک دغدغه برای دولت بوده و هست.
این کارشناس اقتصادی درخصوص ضعف سیستم تامین اجتماعی گفت: دولت باید در گذشته سیستم تامین اجتماعی خود را گسترش می‌داد، تا از این طریق بتواند از اقشار هدف حمایت کند و از سوی دیگر بتواند آسان‌تر قیمت‌ها را افزایش دهد. در آن صورت ما دیگر به دنبال راه‌حل برای مشکلات به وجود آمده از طریق یارانه‌های پنهان نبودیم. پر واضح است که اگر قرار باشد برای حذف یارانه پنهان موارد مختلف به‌خصوص بنزین اقدام شود بحث ناکارآمدی به میان خواهد آمد. دولت و نهادهای مسئول چون در گذشته سیستم تامین اجتماعی را گسترش نداده و ابزارهای هدف را نهادینه نکرده‌اند اکنون هم نمی‌توانند به راحتی کاری را انجام دهند.
وی اظهار کرد: همانطور که اشاره کردم اکنون راهکاری برای حل مشکل یارانه‌های پنهان که بشود آن را یک‌شبه به نتیجه رساند وجود ندارد و نیاز به برنامه‌ریزی در بلندمدت است و نمی‌شود به شکل ناگهانی این کار را انجام داد. در گذشته گفته می‌شد که قیمت‌گذاری باید حالت پویایی داشته باشد و وقتی قیمت‌های جهانی‌، قیمت برابری ارز و... تغییر پیدا می‌کند و اتفاقات اینچنینی رخ می‌دهد قیمت بنزین هم تغییر پیدا کند. اما ما باید بدانیم برای اینگونه اقدامات زیرساخت‌های آماده در اختیار نداریم.
مزیکی راهکارهای ارائه شده را نیازمند مطالعات دقیق دانست و گفت: بحث ساختار تامین اجتماعی، شناسایی خانوارهای هدف و بودجه‌ای که بتوان از آنها حمایت کرد از جمله مسائلی است که با ضعف همراه بوده و ما را به خانه اول رسانده است. متاسفانه ما محاسبه‌ای برای خانواده‌های هدف نداریم. همانطور که اشاره کردم راهکارهای اخذ شده در کوتاه‌مدت پاسخگوی مشکلات فعلی نیست. ما باید بدانیم که برای ارائه راهکار نیازمند مطالعات دقیق هستیم. مردم اکنون تحت فشار هستند و باید سیاست‌های تامین اجتماعی در گذشته اصلاح می‌شد. اگر این اتفاق رخ می‌داد اکنون دولت در این وضعیت قرار نمی‌گرفت. ما حتی اکنون هم یک سیاست شناسایی دقیق برای خانوارهای نیازمند نداریم. کشورهای دیگر سال‌ها در این خصوص تحقیق و مطالعه دارند و ما می‌توانیم این ضعف را پاشنه‌آشیل اقتصاد بدانیم.