به گزارش «نود اقتصادی» وحید شقاقی شهری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: در جلسه سران قوا چهار راه حل برای تامین کسری در نظر گرفته شد که به جز راه‌حل واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد، سایر راه‌حل‌ها نشان دهنده خطای راهبردی، دست‌بردن به منابع بین‌نسلی و نیز آینده فروشی منابع است. دست درازی به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی یعنی دست بردن به منابع بین نسلی است و در این شرایط خطیر که ممکن است تحریم‌ها طولانی باشد، نباید برای تامین بودجه جاری دست به آن زد.
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه چاپ و انتشار اوراق نیز سیاست خطرناک و مبتنی بر آینده فروشی است، گفت: تنها راه حل درست از بین چهار راهکار، همان مولدسازی دارایی‌های دولت است ولی رقم دیده شده باز بسیار خوش‌بینانه و غیرقابل تحقق است.
شقاقی بهترین راهکار در شرایط کنونی را سیاست مالیاتی دانست و افزود: به نظرم راهکار بهتر به جای راهکارهای فوق توسعه پایه‌های جدید مالیاتی، کاهش اندازه دولت و هزینه‌های جاری است. درحال حاضر حداقل چهل هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که با همت مسئولان قابل اخذ است. در ضمن با تصویب چند پایه مالیاتی جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و مجموع درآمد نیز می‌توان حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ درآمد کسب کرد.