«نود اقتصادی»: شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران این روزها حال روز چندان خوشی را نمی‌گذراند. عملیات احداث و تکمیل تاسیسات و ماشین آلات این کارخانه به دلیل مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی، از تابستان سال 92 متوقف شده و در سال های اخیر هم هیچ پیشرفتی نداشته است.
مذاکرات مرتبط با واگذاری پروژه کارخانه شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران به شرکت گازپروم روسیه هم به نتیجه قطعی نرسیده و هنوز برنامه مشخصی درخصوص نحوه تداوم عملیات اجرای این پروژه تهیه نشده است.
اما متوقف بودن فعالیت تنها بخشی از مشکلات این شرکت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد زیان انباشته شرکت مایع سازی گازطبیعی ایران از سرمایه ثبتی آن بیشتر بوده واین شرکت مشمول ماده 141 قانون تجارت است.
زیان خالص شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران در انتهای سال 97 از مرز 5941667 میلیون ریال عبور کرده و زیان انباشته پایان سال آن هم 34028351 میلیون ریال بوده است. بدین ترتیب ظاهرا این شرکت مشمول ماده 141 قانون تجارت می‌شود و با هرچه سریعتر وضعیت ورشکستگی احتمالی خود را مشخص کند.
مدیریت عاملی کنونی این شرکت، بر عهده علی اکبر شعبان پور بوده که گفته می شود سالها قبل بازنشسته شده است.
در حال حاضر، نیمی از سهام این شرکت مربوط به موسسه صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بوده و 49 درصد از سهام دیگر آن نیز از آن شرکت ملی نفت ایران است.
باید در نهایت وضعیت آشفته این شرکت در هفته‌های آینده به کجا خواهد رسید.