به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی» در حالیکه قرار بود طبق گفته معاون اقتصادی وزیر اقتصاد لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تا اواسط تیر ماه تصویب و به دولت ارسال شود، اما خبرهای رسیده به خبرنگار «نود اقتصادی» حاکی از منصرف شدن ناگهانی و عجیب دژپسند از ارسال لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس است. آن هم در شرایطی که بازار مسکن سخت ترین روزهای خود را پشت سر می گذارد. باید دید دژپسند چرا از اینکار منصرف شده است