به گزارش «نود اقتصادی» بررسی صورت مالی بانک دولتی توسعه صادرات نشان می‌دهد آخرین صورت مالی منتشر شده این بانک مربوط به سال ۹۶ است که براساس آن بانک مذکور ۴۹۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارد.

قابل ذکر است با گذشت چهار ماه از سال ۹۷، هنوز بانک توسعه صادرات صورت مالی عملکرد سال ۹۷ را منتشر نکرده است.