محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاح مرکز عملیات ایمنی و اضطراری شرکت فرودگاه ها و ناوبری ایران با اشاره به توانمندی نیروی انسانی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و همچنین شرکت های دانش بنیان، اظهار کرد: هم اکنون ایران در حال تبدیل شدن به یک کشور سازنده و صادر کننده رادار است.

وی با بیان اینکه یکی از اولویت های ما رساندن حوزه مراقبت پرواز به استانداردهای جهانی و توجه به تجهیزات برای افزایش دقت در هدایت پروازها است، افزود: با نصب رادار کوشک بزم پوشش منطقه ای شمال کشور و محدوده تهران به طور کامل محقق می شود.

اسلامی ادامه داد: اطلاعات لازم هواپیما از زمانی که روی باند موتور خود را روشن می کند تا زمان اوج گرفتن و ادامه مسیر، از طریق سیستم مراقبت پرواز ارائه می شود و به طور کامل تحت کنترل و نظارت خواهد بود.

وی تصریح کرد: افتتاح مرکز عملیات ایمنی و اضطراری شرکت فرودگاه ها و ناوبری ایران یک اقدام اساسی برای افزایش سلامت و ایمنی پروازها محسوب می شود و امیدواریم بتوانیم پوشش صد در صدی را بر فضای کشور به وجود آوریم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ایران از نظر منابع انسانی، توسعه یافته است، بیان کرد: به امید خدا و با توجه به توانمندی های نیروی انسانی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت های دانش بنیان در حوزه رادار، پیشرفت های قابل توجهی داشته و ما می توانیم در این زمینه علاوه بر تولید برای صادرات نیز برنامه ریزی داشته باشیم.د.