به گزارش «نود اقتصادی» بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان تولید سالانه گاز ایران در تابستان سال ۱۳۹۷به روزانه ۶۴۶ میلیون مترمکعب و در پایان سال ۹۷ به حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب (معادل ۵ میلیون بشکه نفت) رسیده است.

همچنین مصرف روزانه ایران در سال ۱۳۹۷ حدود ۵۳۵ میلیون مترمکعب است که بر این اساس مازاد مصرف داخلی در سال ۹۷ حدود ۶۸ میلیون مترمکعب و در حال حاضر به بیش از ۲۶۵ میلیون مترمکعب رسیده است، با این حال آمارها نشان می‌دهد کل صادرات گاز ایران از ۴۱ میلیون مترمکعب در روز فراتر نرفته است. به عبارتی دیگر در شرایط فعلی از مازاد تولید ۲۶۵ میلیون مترمکعبی گاز کشورمان، فقط معادل ۱۵درصد آن صادر می‌شود.