سعید مهذب ترابی، درباره مصرف ۳۰ درصدی برق وسایل سرمایشی در کشور گفت: به دلیل کمبود آب چند سالی هست که از کولرهای گازی استفاده می‌شود و شاهد ورود سالانه ۸۰۰ هزار کولر گازی به کشور هستیم. بسیاری از کولرهای گازی بدون استاندارد هستند و هیچ نظارتی بر آن نیست و مصرف برق را دو برابر می‌کند.

رئیس انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران ادامه داد: با توجه به اینکه اعتبارات دولتی محدود است دولت باید برای جایگزینی کولرهای وارداتی بی کیفیت، زمینه را برای ورود بخش خصوصی برای تولید کولرهای گازی فراهم کند. کولرهای گازی استاندارد ۲۰ درصد کمتر از کولرهای فعلی گاز مصرف می‌کند.

ترابی با بیان اینکه ۱۵ میلیون کولر آبی در سطح کشور وجود دارد، ادامه داد: به جز ایران در هیچ کشوری از کولرهای آبی استفاده نمی‌شود این کولرها آب و برق زیادی مصرف می‌کند و به طور متوسط هر ۲۴ ساعت ۱۵۰ لیتر آب استفاده می‌کند.

این مقام مسئول ادامه داد: مردم به سهم خود در مصرف برق صرفه جویی می‌کنند و وظیفه حکمرانی است که با ورود فناوری و افزایش تولیدات با کیفیت، حق انتخاب کالای با کیفیت را به مردم بدهد. نرخ برق در کشور ما منطقی نیست و اگر منطقی شود مردم رعایت می‌کنند. زمانی که مردم یک کشور در هنگام خرید کالا به برچسب انرژی توجه کنند یعنی اینکه بهره وری انرژی در آن جامعه نهادینه شده است.