به گزارش «نود اقتصادی» شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد که یکی از شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج‌فارس است و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن هم شخصا توسط وزیر نفت تعیین می‌شود، با بکارگیری افراد بازنشسته و پرداخت حقوق‌های نجومی ( حداقل ۲۲ میلیون تومان) رکورد جدیدی در پرداخت حقوق‌های نجومی به جا گذاشته است. افراد بازنشسته‌ای که در این شرکت مدیریت را در دست دارند علاوه بر دریافت چنین حقوقی، حقوق بازنشستگی خود را نیز ماهانه دریافت می‌کنند که میانگین این پرداختی، میلیون‌ها تومان در ماه است.

به بیان ساده‌تر، یک مدیر بازنشسته در شرکت پازارگاد ماهانه حداقل ۳۲ میلیون تومان دریافتی دارد که این مبلغ جدای از پاداش‌ها و موارد دیگری است که در صورت‌حساب‌های مزایا ذکر نمی‌شود.
محمد مهدی رحمتی معاون سابق برنامه ریزی وزارت نفت و حبیب الله بیطرف معاون کنونی وزیر (وزیر نیرو  دولت اصلاحات ) عضو هیات مدیره این شرکت هستند.