به گزارش «نود اقتصادی» بررسی آخرین گزارش بانک مرکزی از لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی نشان می‌دهد طی فروردین ۹۷ تا ششم تیرماه سال جاری در مجموع بانک مرکزی ۳۲/۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات و تسویه بدهی برخی واحدهای تولیدی و خیریه‌ها و غیره داده است.

 همچنین طی این مدت ۲۹۲ میلیون یورو ارز نیمایی به اشخاص حقیقی و ۱۰/۶ میلیارد یورو ارز نیمایی به اشخاص حقوقی داده شده است.

 بر این اساس در مجموع طی یکسال اخیر بیش از ۴۳ میلیارد دلار ارز دولتی و نیمایی از سوی بانک مرکزی به واردات و تسویه بدهی‌ها اختصاص یافته است.