به گزارش «نود اقتصادی» عبدالرضا رضایی هنجنی اظهار کرد: کانال مالی اروپا به منظور دارو و غذا باز شده است. دارو و غذا جزء موارد تحریمی نیستند اما اروپا قصد دارد به صورت نمایشی در این زمینه کانال مالی معرفی کند تا ایران گام‌های بعدی را بر ندارد.

وی افزود: اروپا نمی‌خواهد خرید نفت ایران را در سازوکار کانال مالی خود تعریف کند و مدام بهانه‌هایی مانند پیوستن به اف.‌ای.تی.‌اف را مطرح می‌کنند.