به گزارش «نود اقتصادی» مطابق آمارهای رسمی از بهار سال ۱۳۹۲ تا تیرماه سال جاری در مجموع یک میلیون و ۵ هزار و ۳۷۱ واحد مسکونی در تهران معامله شده است که نتیجه این امر باید کاهش تعداد جمعیت اجاره‌نشین باشد، با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد طی این مدت جمعیت مستاجر شهر تهران از ۳۷/۹ درصد در سال ۹۲ به ۴۳ درصد در پایان سال ۹۷ رسیده است.

 به نظر می‌رسد دلیل این امر یعنی افزایش جمعیت اجاره‌نشین با افزایش معاملات مسکن، قرار گرفتن مسکن در ردیف کالای سرمایه‌ای و نه به عنوان کالای مصرفی است، چرا که مطابق آمارهای رسمی در حال حاضر ۷۳ درصد از معاملات مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است.