به گزارش «نود اقتصادی» نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار مرکز آمار ایران در بهار سال ١٣٩٨ نشان می‌دهد نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیش‌تر کشور به ۱۰/۸ درصد رسیده که این میزان نسبت به بهار ١٣٩٧ حدود ۱/۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

یکی از  نکات قابل‌تامل در آمارهای نرخ بیکاری و اشتغال کشور، کاهش قابل‌توجه نرخ بیکاری در دوره‌های تحریمی است، به‌طوریکه بررسی آمارهای ۴۱ فصل در ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد در دوره تحریمی ۹۱-۹۰ نرخ بیکاری کشور از حدود ۱۴/۱ درصد در تابستان سال ۹۰ به ۱۱/۱ درصد در پاییز ۹۱ و ۱۰/۶ درصد در بهار ۹۲ رسیده است. همچنین در تحریم‌های اخیر نیز همان‌طور که گفته شد، نرخ بیکاری کشور طی یکسال اخیر  ۱/۳ درصدی کاهش داشته است.  

بر این اساس برخلاف جو روانی تحریم، آمارهای رسمی نشان می‌دهد تحریم‌ها با افزایش فرصت‌های شغلی داخلی باعث بهبود بازار کار در ایران شده است.