به گزارش «نود اقتصادی» بررسی صورت مالی شرکت همراه اول نشان می‌دهد درآمد این شرکت با رشد ۲۰ درصدی از ۱۱/۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است. همچنین درآمد این شرکت در سال ۹۵ حدود ۹/۶ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۴ حدود ۸/۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

قابل ذکر است درآمد ۱۴هزار میلیارد تومانی همراه اول در سال ۹۷ سود ۳۴۰۰ میلیارد تومانی برای این شرکت ایجاد کرده که نسبت به سود سال مالی ۹۶ رشد ۲۰ درصدی داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل اصلی افزایش درآمد همراه اول در سال‌های اخیر، افزایش مصرف دیتا توسط مشترکین است، به طوریکه در سال ۹۷ مصرف دیتا توسط مشترکین شرکت رشد ۳۵ درصدی داشته است.