به گزارش «نود اقتصادی» پاییز ۹۷ (آخرین آمار منتشر شده) در کل کشور نزدیک به ۳۰ هزار فقره پروانه‌های ساختمانی صادر شده که این میزان گرچه نسبت به پاییز ۹۶ رشد ناچیز داشته اما نسبت به پاییز ۹۲ (اولین سال دولت روحانی) ۲۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین پاییز ۹۲ در مناطق ۲۲گانه شهر تهران نزدیک به ۴۴۰۰ فقره پروانه ساختمانی صادر شده بود که این میزان با کاهش ۴۶ درصدی به ۲۳۰۰ فقره در پاییز ۹۷ رسیده است.