به گزارش «نود اقتصادی» صرافی رفاه متعلق به بانک رفاه در سال ۹۷ بیش از ۷۹ میلیارد تومان فروش ارز داشته که این میزان نسبت به سال ۹۶ رشد ۱۲۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین از مجموع ۷۹ میلیارد تومان فروش ارز، بیش از ۱/۹ میلیارد تومان آن سود بوده است.

 به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»، صرافی‌های برخی از بانک‌های بزرگ کشور ده‌ها برابر صرافی رفاه، فروش ارز داشته‌اند اما صورت مالی آن‌ها معمولا با جزئیات منتشر نمی‌شود!