به گزارش «نود اقتصادی» مازیار حسینی معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: دفتر اسکان بشر در سازمان ملل، ساخت مسکن مهر را جزو تجربه‌های منحصر به فرد و قابل انتقال به مجامع بین‌المللی اعلام کرده است. ۴ دولت درگیر این برنامه بودند و بیشترین کارایی آن در دولت ۱۱ و ۱۲ بوده است. مسکن مهر از نظر اسکلت و کیفیت واستحکام مسکن مناسب ارزیابی می‌شود. در مکان‌های مسکن مهر اشتباه شده و رساندن آب و برق و گاز به این مسکن‌ها سخت شد.در طرح ملی مسکن ما به دنبال این هستیم که اشتباهات مسکن مهر را تکرار نکنیم. اعلام کرده‌ایم در شهرهای کوچک ساختمان‌های ویلایی ساخته می‌شود و در شهرهای جدید ساخت تا ۷ طبقه مدنظر است. در ساختمان‌های ۷ طبقه ۹۸ درصد به داخل وابسته است، اما در ۱۲ طبقه به بالا برخی عوامل ساخت به خارج وابستگی خواهد داشت.